Svetleće reklame

Upotreba svetlećih reklama u reklamnoj industriji vrlo je zastupljena iz jednostavnog razloga – što svetlo privlači pažnju, naročito noću, i poruka reklamnog sadržaja upečatljivo dolazi do potencijalnih klijenata. Danas u reklamnoj industriji postoje razne vrste ili modeli svetlećih reklama. Osnova svim svetlećim reklamama je u tome da se reklamni sadržaj osvetljava direktno, indirektno, pozadinski, bočno […]

Show Buttons
Hide Buttons